Zmiany w Kodeksie pracy z podpisem prezydenta: praca zdalna i kontrole trzeźwości rp pl

Będą też zmiany w arkuszach informacyjnych (np. o warunkach zatrudnienia). Co ważne – ułatwieniem dla pracodawców przy składaniu wniosków na pewno będzie możliwość składania ich w wersji elektronicznej. Obecnie zasiłek macierzyński wypłacany jest w wysokości 100 proc.

Elastyczny czas pracy i stabilność zatrudnienia

Pracodawca ma — w miarę możliwości — uwzględniać taki wniosek zatrudnionego. Jeśli odmówi, to będzie musiał wskazać przyczynę swojej decyzji. Dodatkowe wolne zyskają też pracownicy, którzy nie są rodzicami małych dzieci. Wspomniany projekt przewiduje bowiem wprowadzenie 5-dniowego urlopu EUR/USD: Para walutowa testuje średni poziom oporu (2/8) opiekuńczego. Będzie on udzielany w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia członkowi rodziny (rodzicom, dzieciom lub małżonkowi) albo osobie, która mieszka z pracownikiem. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej będą mogli dodatkowo wykorzystać go także na opiekę np.

  1. Co stanie się w razie zmiany pierwotnego zamiaru zatrudnienia pracownika na czas określony.
  2. – To już się dzieje – wiele firm zorganizowało szkolenia dla swoich działów HR.
  3. Wszystkie kobiety w ciąży, bez względu na wiek, będą miały prawo do badań prenatalnych.
  4. Obecnie zatrudnionym przysługuje jedna 15-minutowa przerwa, pod warunkiem że pracują w danej dobie co najmniej sześć godzin (pracujący na pełen etat w klasycznym systemie mają do przepracowania osiem godzin dziennie).
  5. Oznacza to, że obecnie zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego wynosi średnio 67,5 proc.
  6. Planowane wejście w życie przepisów zostało przesunięte na jesień 2022 r., ale przedsiębiorcy już dziś powinni zapoznać się z nowelizacją przepisów, by skutecznie prowadzić swój biznes.

Wdrożenie w Polsce dyrektywy work-life balance

Wprowadza ona na stałe do przepisów pracę zdalną – poinformowano w poniedziałek na stronie Kancelarii Prezydenta. Ponadto pracodawcy będą mogli kontrolować trzeźwość pracowników. Zgodnie ze zmianami umów o pracę pracownik, który wykonywał pracę co najmniej 6 miesięcy, będzie miał prawo wystąpić, raz w roku, o zmianę rodzaju umowy na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy – poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP. Umożliwiają też kontrolę pracowników na obecność alkoholu w ich organizmach. Pracownicy zyskają też dodatkowe przerwy w trakcie dniówki.

Federacja Przedsiębiorców Polskich apeluje o dłuższe vacatio legis dla zmian w Kodeksie Pracy

Wiceminister Paweł Bejda wraz z przedstawicielami Sił Zbrojnych RP brali udział w odbiorze ostatniego z czterech zamówionych zestawów bezzałogowego systemu rozpoznawczo-uderzeniowego Bayraktar TB2. Wszystkie kobiety w ciąży, bez względu na wiek, będą miały prawo do badań prenatalnych. Przepisy w tej sprawie wchodzą w życie w czerwcu. Były minister sprawiedliwości zlecał organizowanie konkursów pod wybrane podmioty, którym pomagano też pisać wnioski – powiedział były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Tomasz Mraz na posiedzeniu zespołu do spraw rozliczeń PiS.

Nowelizacja Kodeksu pracy podpisana przez Prezydenta

Trzeba przy tym pamiętać o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu pracy i zapewniania metod niewymagających badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie. Nowelizację Kodeksu pracy, która dostosowuje jej przepisy do dyrektyw unijnych tzw. Zmiany wejdą w życie po upływie 21 dni od publikacji nowelizacji w Dzienniku Ustaw.

Dyrektywa ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE

Podstawy zasiłku za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego i 60 proc. Podstawy wymiaru zasiłku za pozostałą część tego urlopu. Oznacza to, że obecnie zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego wynosi średnio 67,5 proc. Nowelizacja wprowadza także zapowiadane dodatkowe dwa dni wolne od pracy. Po wejściu w życie nowelizacji pracodawca będzie zobowiązany do uzasadniania wypowiedzeń umów na czas określony. Jeżeli pracownik jest w związku zawodowym, to wypowiedzenie takiej umowy będzie musiało być konsultowane ze związkiem.

Wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego spełnia wymagania formalne – Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej dała zielone światło. Jednak opinia jest niewiążąca dla marszałka Sejmu, który teraz zdecyduje, czy zwrócić wniosek do wnioskodawców, czy skierować go do procedowania. Chińskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało w środę o objęciu sankcjami 12 amerykańskich firm zbrojeniowych i ich kierownictw wyższego szczebla w ramach retorsji za sankcje nałożone na chińskie firmy i w odpowiedzi na sprzedaż broni Tajwanowi. Zysk netto, który Grupa Orlen osiągnęła w I kwartale 2024 roku, był niższy o ponad 6,5 miliarda złotych w porównaniu do tego samego okresu przed rokiem – wynika ze skonsolidowanego raportu kwartalnego koncernu.

Ma za nie przysługiwać zasiłek w wysokości 70 proc. W trakcie prac w Sejmie posłowie opozycji proponowali podwyższenie tej stawki, ale rząd się na to nie zgodził, podkreślając, że jest ona i tak wyższa niż średnia odpłatność za cały okres urlopu rodzicielskiego (67,5 proc.). Co istotne prawo ojca do skorzystania z urlopu nie będzie zależeć od tego, czy ma je matka dziecka (czyli czy jest np. pracownicą lub prowadzi własną działalność i opłaca składkę chorobową). Zgodnie ze zmianami umów o pracę pracownik, który wykonywał pracę co najmniej sześć miesięcy, będzie miał prawo wystąpić, raz w roku, o zmianę rodzaju umowy na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy.

Pracownik będzie też mógł wnosić okazjonalnie o wykonywanie swoich obowiązków na odległość (w wymiarze 24 dni w roku). Warszawy oraz Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu będą udzielać informacji o możliwych formach pomocy przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku pożaru hali przy ul. Analizy i komentarze nie są rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia MF z 19 października 2005 r. Zostały sporządzone w celach informacyjnych i nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

O urlopy i czas pracy, w tym o urlop rodzicielski, do którego pracownicy będą mieli indywidualne prawo. Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 9 marca 2023 r. O zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw. Na zastąpieniu przepisów o telepracy przepisami o pracy zdalnej. Na rynku pracy pojawiło się wiele pytań o sposoby wdrażania zmian.

“Ożywienie powoli postępuje” – napisali analitycy mBank. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2024 roku wyniosło 8271,99 złotego, Foxcompany Forex Broker – Ocena 2022, informacje, recenzje klientów co oznacza wzrost o 11,3 procent rok do roku – podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze w ujęciu rocznym spadło o 0,4 procent.

Nad babcią, rodzeństwem, teściami (budzi to wątpliwości co do równego traktowania zatrudnionych). Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej przygotowało projekt ustawy wydłużającej urlopy macierzyńskie. Nowe przepisy będą dotyczyć rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po narodzinach. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy.

Dodatkową motywacją do zmian w kp była próba odpowiedzi na potrzeby dzisiejszego biznesu, takie jak praca zdalna, kontrola trzeźwości, czy zatrudnianie cudzoziemców.W konsekwencji, zmian w Kodeksie pracy będzie bardzo dużo. Planowane wejście w życie przepisów zostało przesunięte na jesień 2022 r., ale przedsiębiorcy już dziś powinni zapoznać się z nowelizacją przepisów, by skutecznie prowadzić swój biznes. Wobec osób zatrudnionych na czas określony w 2022 będą odnosić się nowe przepisy, w których należy podać przyczynę wypowiedzenia umowy. Dodatkowo sprawę komplikuje rozgraniczenie przez ustawodawcę osób, których wnioski o pracę zdalną pracodawca powinien uznać – np. Kobieta w ciąży oraz pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 4.

Zmiana wydaje się być bardzo niekorzystna dla pracodawców, ponieważ rozwiązywanie umów terminowych będzie utrudnione. Na nowych przepisach skorzystają pracownicy dzięki większej stabilności zatrudnienia. W przypadku odwołania się od zwolnienia na drodze sądowej, pracownik będzie mógł się domagać nie tylko odszkodowania, ale również przywrócenia do pracy. Potencjał procesowy zwolnionych osób zwiększy się, ponieważ będą one mogły zakwestionować powód wypowiedzenia umowy podany przez pracodawcę.

Tags: No tags

Comments are closed.